Tuyển dụng

KỸ SƯ GIÁM SÁT HỆ THỐNG CƠ KHÍ(02/12/2014)

làm việc cho dự án Nâng cấp Nhà máy Foremost  tại Samrong Tai, Thái Lan

KỸ SƯ GIÁM SÁT HỆ THỐNG ĐIỆN(02/12/2014)

Làm việc cho dự án Nâng cấp Nhà máy Foremost tại Samrong Tai, Thái Lan

KỸ SƯ XÂY DỰNG (CHỈ HUY TRƯỞNG)(01/12/2014)

Làm việc cho dự án Nâng cấp Nhà máy Foremost tại Samrong Tai, Thái LanTuyển dụng

Cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng & bảo vệ môi trường xanh trong thiết kế công trình.

» Quản lí dự án
» Quản lí xây dựng - QL công trường
» Thiết kế hệ thống điện, nước, PCCC
» Thiết kế hệ thống cơ khí
» Thiết kế kiến trúc và kết cấu
» Kiểm tra kỹ thuật

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN