Đội ngũ nhân sự

 

BAN LÃNH ĐẠO VÀ TRƯỞNG CÁC BỘ PHẬN

 

1. Trần Xuân Hộ - Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS
 
 2. Nguyễn Ngọc Ân- Tổng Giám đốc Cty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS
 
3. Dương Văn Hùng- Giám đốc  Cty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật SEAS
 
4. Nguyên Tấn Quốc- Chủ tịch HĐQT Cty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật SEAS
 
5. Trương Minh Thị Anh Thư- Giám đốc hành chánh Cty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS
6. Trương Công Triều- Giám đốc kỹ thuật Cty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS

7. Nguyễn Trọng Tuân- Trưởng phòng QLDA Cty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS

8. Lê Vinh Phát- Phó phòng QLDA Cty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS

 

Giới thiệu

Cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng & bảo vệ môi trường xanh trong thiết kế công trình.

» Quản lí dự án
» Quản lí xây dựng - QL công trường
» Thiết kế hệ thống điện, nước, PCCC
» Thiết kế hệ thống cơ khí
» Thiết kế kiến trúc và kết cấu
» Kiểm tra kỹ thuật

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN