AmaP3 Bosch Automotive Thailand

AmaP3 Bosch Automotive Thailand

Địa chỉ : Amata Rayong IZ Thailand
Phạm vi công việc : Thiết kế kiến trúc, kết cấu, hệ thống cơ điện, Tư vấn đầu thầu, Quản lý công trường
Chủ đầu tư : Robert Bosch Thailand
Vốn đầu tư : 304 Mil Baht
Quy mô dự án :

Dự án Cơ khí chế tạo khác


Danh mục

Cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng & bảo vệ môi trường xanh trong thiết kế công trình.

» Quản lí dự án
» Quản lí xây dựng - QL công trường
» Thiết kế hệ thống điện, nước, PCCC
» Thiết kế hệ thống cơ khí
» Thiết kế kiến trúc và kết cấu
» Kiểm tra kỹ thuật