Kiểm tra

KIỂM TRA

Bằng sự trung thực, độc lập và uy tín của mình chúng tôi mong muốn luôn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng bằng những dịch vụ sau đây:

 • •      Kiểm tra vật tư sử dụng cho công trình
 • •      Kiểm tra bảng khối lượng
 • •      Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án
 • •      Đánh giá kỹ thuật
 • •      Kiểm tra và giám sát an toàn, sức khỏe và môi trường
 • •      Đánh giá về môi trường
 • •      Đánh giá chi phí
 • •      Kiểm soát chương trình bảo trì
 • •      Kiểm tra rủi ro và hỏa hoạn
 • •      Kiểm tra các hướng dẫn và quy trình lắp đặt
 • •      Kiểm tra thiết kế kỹ thuật cơ điện & kết cấu

Các thành phần khác :

Dịch vụ

Cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng & bảo vệ môi trường xanh trong thiết kế công trình.

» Quản lí dự án
» Quản lí xây dựng - QL công trường
» Thiết kế hệ thống điện, nước, PCCC
» Thiết kế hệ thống cơ khí
» Thiết kế kiến trúc và kết cấu
» Kiểm tra kỹ thuật

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN