Dịch vụ

DỊCH VỤ

 • •      Tư vấn, nghiên cứu, xây dựng, lập báo cáo khả thi dự án đầu tư
 • •      Đo vẽ địa hình và khảo sát địa chất dự án
 • •      Tư vấn thiết kế về dây chuyền & các thiết bị công nghệ, xây dựng, cơ điện, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • •      Lập tổng dự toán về dây chuyền các thiết bị công nghệ, xây dựng, cơ điện, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • •      Tư vấn xin giấy phép xây dựng và thủ tục hoàn công xây dụng
 • •      Tư vấn đấu thầu
 • •      Quản lý dự án
 • •      Giám sát công trường
 • •      Quản lý thiết kế
 • •      Quản lý kế hoạch tổng thể
 • •      Thiết kê sơ bộ và chi tiết
 • •      Giám sát và kiểm tra về an toàn, sức khỏe và môi trường
 • •      Kiểm tra đánh giá kỹ thuật dịch vụ bảo dưỡng
 • •      Kiểm tra khối lượng
 • •      Lập dự toán chi tiết

Các thành phần khác :

Dịch vụ

Cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng & bảo vệ môi trường xanh trong thiết kế công trình.

» Quản lí dự án
» Quản lí xây dựng - QL công trường
» Thiết kế hệ thống điện, nước, PCCC
» Thiết kế hệ thống cơ khí
» Thiết kế kiến trúc và kết cấu
» Kiểm tra kỹ thuật

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN