Mechanical Manufacturing Plant

Schindler Vietnam Factory

Schindler Vietnam Factory

Location Lot F3-2, Hiep Phuoc IZ, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, HCMC
Scope of works Thiết kế kiến trúc, kết cấu; Thiết kế hệ thống cơ điện; Tư vấn Đấu thầu; Quản lý công trường
Owner CÔNG TY TNHH SCHINDLER VIỆT NAM
Total area Diện tích sàn 10,000 m2
Santomas Hung Yen New Factory

Santomas Hung Yen New Factory

Location Thang Long 2 IZ, Hung Yen
Scope of works Design (Architecture, structure, M&E), Tender & Construction Management
Owner Santomas Vietnam
Total area
AmaP3 Bosch Automotive Thailand

AmaP3 Bosch Automotive Thailand

Location Amata Rayong IZ Thailand
Scope of works Design CSA, MEP, Utility, Tender document & cost estimate, Site Management
Owner Robert Bosch Thailand
Total area
Magic Vina Factory

Magic Vina Factory

Location Long Hau IZ, Can Giuot district, Long An province
Scope of works Design, Tender (Architecture, Structure, M&E)
Owner Magic Vina Co., Ltd
Total area
Bosch New Factory at LTH 102 Area (Phase 3- 102 Area)

Bosch New Factory at LTH 102 Area (Phase 3- 102 Area)

Location Long Thanh- Dong Nai Province
Scope of works Design & tender process for architecture, structure, M&E and Site Management
Owner Bosch Vietnam Co., Ltd
Total area 16 Ha


list

Providing solutions to save energy & environmental design green building.

» Project Management
» Construction Manager - Highway construction
» Design systems for electricity, water, fire
» Design of mechanical systems
» Architectural design and structural
» Technical control